Ako získať a uhradiť predplatné k obsahu na eroticke.sk

Ak chcete získať prístup k uzamknutým článkom na Eroticke.sk, môžete si objednať predplatné už za pár sekúnd prostredníctvom jednej SMS správy: bez registrácie a bez zadávania čísla platobnej karty.

Stačí poslať SMS na číslo 8811 s textom TEXT a už cca do 30 sekúnd od odoslania SMS ti bude doručená spätná SMS s kódom, ktorý zadáš do políčka pri akomkoľvek článku. Týmto kódom odomkneš všetky články/texty na stránke eroticke.sk a je platný 30 dní odo dňa zakúpenia.

SMS predplatné sa pohodlne automaticky obnovuje, pre jeho obnovu nemusíte nič robiť. Opakovanú platbu môžete jednoducho kedykoľvek zrušiť. Opakovanú platbu zrušíte kedykoľvek zaslaním SMS na číslo 8811 s textom TEXT STOP

Na prihlásenie/uzamknutých článkov použite heslo, ktoré dostanete v SMS správe.

 

Predplatné a automatická obnova

Predplatné aktivuješ zaslaním SMS na číslo 8811 v tvare TEXT  V spätnej SMS získaš prístupový kód na prístup k obsahu stránky Eroticke.sk platný 30 dní .  Cena SMS je 2.90 eur. Zaslaním SMS v tvare TEXT na číslo 8811 sa ti automaticky aktivuje automatická obnova predplatného každých 30 dní. To znamená že každých 30 dní ti príde nový prístupový kód platný ďalších 30 dní. O plánovanom automatickom predĺžení predplatného budeš 24 hodín pred uplynutím doby platnosti kódu informovaný prichádzajúcov SMS s textom “Bude Vám predlžená služba s automatickou obnovou na www.eroticke.sk 2,90Eur/30 dni. Vypnutie: TEXT STOP na 8811”.

 

Zrušenie automatickej obnovy

V prípade že o automatickú obnovu (automatické predĺženie služby) nemáš záujem, zašli SMS v tvare TEXT STOP na číslo 8811 a automatická obnova ti bude zrušená. SMS pre stopnutie môžeš zaslať kedykoľvek v priebehu platnosti kódu, teda v priebehu 30 dní. Odoslaná SMS na stopnutie automatickej obnovy nemá žiadny vplyv na platnosť tvojho už zakúpeného kódu. Spätná SMS správa pre stopnutie automatickej obnovy je bezplatná.

 

SMS platby

SMS platby predstavujú spôsob úhrady za prístup k obsahu portálu EROTICKE.SK.

Odosielané SMS sú spoplatňované podľa bežného cenníka operátora. Spätné SMS sú spoplatnené cenou 2.90 eur. Spätné SMS, ktoré notifikujú používateľa o predĺžení alebo poskytujú inštrukcie, alebo rušia automatickú obnovu nie sú spoplatnené.

SMS platby zabezpečuje spoločnosť ASMS s.r.o.

Daňový doklad k zaplatenému predplatnému:

Daňový doklad si môžete vytlačiť a stiahnuť na stránke https://www.mypay.sk/vypisy/ nasledujúcim spôsobom:

Zadajte Vaše telefónne číslo a  prístupový kód z prijatej SMS, ktorú ste dostali ako potvrdenie o aktivácii predplatného.

Tu sa môžete prihlásiť a vytlačiť si váš daňový doklad

 

Použité výrazy:

Služba Predplatné

Predplatné je prístup k obsahu na stránke eroticke.sk na obdobie 30 dní. Predplatné začína zaúčtovaním úhrady cez SMS, t.j. v momente prijatia potvrdzujúcej správy s prístupovým kódom v tvare Aktivovali ste si sluzbu s automatickou obnovou 2,90 Eur/30 dni. Vas kod: XXXXX zadajte na eroticke.sk. Vypnutie: TEXT STOP na 8811. Predplatné končí uplynutím doby platnosti to je 30 dní od momentu prijatia potvrdzujúcej správy s prístupovým kódom. Prístup k obsahu má automatické predlžovanie a koniec prístupu k obsahu je určený iba vtedy, ak klient ukončil prístup stopovacou SMS v tvare TEXT STOP na číslo 8811.

 

Ukončenie

Predplatné je ukončené vtedy, ak je deaktivovaná služba predplatného.

Koniec predplatného nastáva vtedy, ak klient ukončil automatickú obnovu stopovacou SMS v tvare TEXT STOP na číslo 8811. Odoslaná SMS na stopnutie automatickej obnovy nemá žiadny vplyv na platnosť tvojho už zakúpeného kódu (teda akonáhle vyprší platnosť zakúpeného kódu, už nenastane aktualizácia). Po uplynutí predplatného je prístup k obsahu zrušený. Spätná SMS správa pre stopnutie automatickej obnovy je bezplatná.

Automatická obnova

Klient je o automatickej obnove informovaný prostredníctom SMS notifikácie. 24 hodín pred uplynutím doby platnosti predplatného s automatickou obnovou ti príde bezplatná SMS notifikácia o blížiacej sa automatickej obnove na ďalšie obdobie 30 dní a inštrukciami na možné na vypnutie kampane v tvare “Bude Vam predlzena sluzba s automatickou obnovou na www.eroticke.sk 2,90Eur/30 dni. Vypnutie: TEXT STOP na 8811.”. Automatická obnova predplatného nastane do 24 hodín od prijatia SMS notifikácie o blížiacej sa automatickej obnove. Automatické predlžovanie je možné zrušiť kedykoľvek v priebehu trvania kampane. 24 hodín pred uplynutím doby platnosti aktuálnej kampane je klientovi doručená notifikácia s inštrukciami na vypnutie kampane.

Zrušenie automatickej obnovy

Zrušenie automatickej obnovy je možné vykonať kedykoľvek v priebehu trvania predplatného. Zrušenie automatickej obnovy predplatného vykonáš stopovacou SMS v tvare TEXT STOP na číslo 8811  následne po ti príde SMS v tvare “Služba predplatenia s automatickou obnovou bola zrusena. www.eroticke.sk”” Po zrušení automatickej obnovy služba predplatného pokračuje až do uplynutia doby na ktorú bola zakúpená to je 30 dní od prijatej spoplatnenej sms s prístupovým kódom. Následne po uplynutí tohto obdobia sa služba deaktivuje.

 

Texty správ:

Objednávka predplatného: TEXT na 8811

Potvrdzujúca SMS: Aktivovali ste si sluzbu s automatickou obnovou 2,90 Eur/30 dni. Vas kod: XXXXX zadajte na eroticke.sk. Vypnutie: TEXT STOP na 8811

Vypnutie predplatného: TEXT STOP

SMS po zrušení automatickej aktualizácie: Služba predplatenia s automatickou obnovou bola zrusena. www.eroticke.sk”;

Ak ste zaslali SMS v nesprávnom tvare: SMS v nespravnom tvare, poslite TEXT pre aktivaciu predplatneho alebo TEXT STOP pre ukoncenie predplatneho. www.eroticke.sk”;

SMS 24 hodín pred aktualizáciou automatickej obnovy: Bude Vam predlzena sluzba s automatickou obnovou na www.eroticke.sk 2,90Eur/30 dni. Vypnutie: TEXT STOP na 8811.”;

SMS po aktualizácii automatickej obnovy: Bola Vam predlzena sluzba s automatickou obnovou na www.eroticke.sk 2,90Eur/30 dni. Vypnutie: TEXT STOP na 8811. Vas novy kod je: XXXXXX

SMS v prípade že už máte aktívne predplatné a pošlete sms znovu:  Aktualne uz mate aktivne predplatne na www.eroticke.sk”;

Máte otázky?

V prípade otázok a prípadných reklamácií prosím kontaktujte podporu na info@eroticke.sk, alebo telefonicky na 0940719748. Na identifikáciu budeme od vás potrebovať telefónne číslo, z ktorého bola odosielaná SMS správa.